- PLL- Primär Lins Luxation  -  

 

VAD ÄR PLL?

Primär Lins Luxation - ögats lins hålls på plats av fibrer som kallas zonuler, ungefär som små trådar. Om dessa trådar går av eller sträcks ut kan linsen flyttas ur sin plats eller luxera. Om detta händer krävs omedelbar veterinärvård av ögonspecialist. Man kan då operativt ta bort linsen för att undvika att hunden utvecklar det mycket smärtsamma tillståndet sekundärt glaukom och blindhet.

DNA test
Den 19:e oktober -09 hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för Linsluxation. Genom att göra DNA testet kan man få reda på hundens status avseende just denna genmutation för PLL. Resultaten för hundens genstatus kan vara antingen NORMAL, BÄRARE eller AFFEKTERAD. Mer information om detta finns: www.aht.org.uk/genetics_pll.html

 

NORMAL: Hunden har inte genmutationen för PLL

BÄRARE: Hunden har genmutationen för PLL i enkel uppsättning, den andra genen är normal

AFFEKTERAD: Hunden har genmutationen för PLL i dubbel uppsättning

 

Detta test är ett så kallat ”svabbtest” och med det menas att man samlar saliv från insidan kinden. Viktigt är att hunden isoleras enligt instruktioner innan testet genomförs. Detta för att inte DNA från någon annan hund ska finnas i hundens saliv och kontaminera provet. Provet kan utföras i hemmet av hundägaren eller hos veterinär om man vill ha identitetskontroll genomförd. Viktigt!  SKK har inte hunnit validera detta test, än mindre ta ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test. I dagsläget kräver SKK blodprov för alla andra DNA-test som centralregistreras och detta test är alltså ett svabbtest som görs i munnen.

 

NEDÄRVNING

Den genetiska arvsgången är inte kartlagd, men nedan ett schema för enkelt recessiv nedärvning. Sen är ju inte genetik & statistik samma sak...  Schemat gjort av Lena Kjempengren

 

Min personliga åsikt är att man inte bör vara avskräckt att göra en bärare/clear-parning. Som det faktiskt står på Animal Health Trust hemsida www.aht.org.uk/genetics_pll.html under "Breeding Advice" - att om man endast skulle använda "clear-hundar" i avel så kan det ha en förödande effekt i form av att skära ner avelsbasen så snävt + att det ökar sannolikheten att "nya ärftliga" sjukdomar skulle poppa upp. För bara en kort tid sen hade vi inte tillgång till det här testet och nu när vi har det så tycker jag inte att det är försvarbart för varje seriös hundägare som tänkt använda sin hund i avel att inte testa den. Sen finns det ju många andra faktorer att ta hänsyn till vid en planerade parning tycker jag, man ska inte heller bara "hänga upp sig" på hundens PLL-status.