VEGA's MERITER

 
 
   
2016-03-20
Utställning Int Malmö      Aleksandra Palumbo - Excellent, Ck Cert BIM
 
   
2016-03-05
Grytprov sprängare Bjæversjov, DK   Jan Nilsson - 1:a pris m Cert
 
   
2015-07-18
Grytprov sprängare Elverum     Kjetil Bø - 1:a pris
 
     
2015-07-15
Grytprov sprängare Elverum     Jan Inge Skjerven - 1:a pris
 
   
2015-07-11
Utställning Nat Tvååker           Mirjana Krstic-Arbanas - Excellent
 
   
2015-07-10
Utställning Int Tvååker            Martin Johansson - Excellent
 
   
2015-06-28
Grytprov sprängare Frogn        Roger Åsheim - 1:a pris
 
   
2015-06-13
Grytprov sprängare Skarnes    Ronny Bjølbakk - 2:a pris
 
   
2015-05-31
Grytprov sprängare Hølen        Roger Åsheim - bröt
 
   
2015-04-26
Utställning Nat Letohallen      Leif Ragnar Hjorth - Excellent Ck Cert BIR
 
   
2015-04-25
Utställning Nat Letohallen       Vincent O'Brian - Excellent